Życzenia

Księże Proboszczu Adamie!
„Kapłaństwo to powołanie do miłości.
To ona rodzi wierność Bogu, jest źródłem służby drugiemu człowiekowi” – Jan Paweł II

Dzisiaj, odczuwając rozłączenie
z Chrystusem Eucharystycznym, bardziej
niż kiedykolwiek, dziękujemy Bogu za dar Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.

Błogosławiony bądź Boże, który jesteś Miłością, bo w swoim wielkim miłosierdziu obdarzyłeś Ks. Adama łaską sakramentalnego kapłaństwa. Dziękujemy Ci za wszystkie udzielane Mu dary i za dary, które za Jego pośrednictwem rozdajesz nam.
Drogi nasz Kapłanie, niech Bóg obdarza Cię obfitością Swoich łask, abyś był dla ludzi widzialnym i autentycznym znakiem obecności Jezusa Chrystusa w świecie. Pragniemy Ci życzyć dużo sił w pokonywaniu ludzkich słabości i przeszkód życiowych. Niech Twoje ręce będą zawsze zmęczone od sprawowania sakramentów i rozdzielenia Chleba Życia.
Maryja, nasza Matka i Matka Kapłanów niech będzie dla Ciebie opiekunką i wsparciem w trudach kapłańskiego życia.

Z wielką nadzieją i modlitwą, oczekujemy spotkania z Chrystusem Eucharystycznym,
a tym samym z naszym Kapłanem. Parafianie.

Bardzo dziękuję za modlitwę, pamięć i życzenia i mocno wierzę, że wkrótce znów będziemy mogli spotkać się w kiedrzyńskim Wieczerniku

Ks. Adam