Zmarł ks. Marek Majchrzak (aktualizacja)

Wczoraj, po długiej chorobie, w szpitalu
w 59 roku życia i 33 roku kapłaństwa,
odszedł do Pana

ks. Marek MAJCHRZAK
proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach

Program uroczystości pogrzebowych
w parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Żelisławicach
(Diecezja Sosnowiecka):

24 października 2020r. – SOBOTA

godz. 11.30 – przywiezienie trumny z ciałem śp. ks. Marka do kościoła
pw. św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach.
Następnie czuwanie modlitewne przy trumnie zmarłego.

godz. 12.00 – Msza Święta pogrzebowa w intencji śp. ks. Marka Majchrzaka
pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Grzegorza Kaszaka.

Po mszy świętej pogrzebowej trumna z ciałem złożona zostanie
w grobie na cmentarzu parafialnym

Miłosierny Boże spraw, aby Twój sługa, prezbiter Marek,
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,
radował się wiecznie w niebieskiej chwale.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.