NOWY KRZYŻ MISYJNY

BARDZO DZIĘKUJĘ FUNDATOROM I WYKONAWCOM